Gorzów - Landsberg
Historia
Władcy
Ludzie
Widokówki - Pocztówki
Zdjęcia
Mapy
Publikacje
Forum
Autor
Linki
Gorzów Wlkp.

Dzieje GorzowaW tym miejscu znajdziesz opracowanie monografii poświęconej historii Gorzowa Wielkopolskiego. Rozpatrywany poniżej szkic historyczny obejmuje okres do 1964 r., czyli do wydania książki "Gorzów Wielkopolski. Przeszłość i teraźniejszość". Źródłem zawartych tu informacji i materiałów jest właśnie w/w publikacja autorstwa Teresy Frąckowiak-Skrobały, Teresy Lijewskiej i Grażyny Wróblewskiej, wydana przez Wydawnictwo Poznańskie. Redakcją książki zajął się Jan Wąsicki.

Przed przejściem do głównej - historycznej - części wypada mi zamieścić tu ten oto drobny komentarz, który właśnie - drogi Gościu - czytasz. Zanim przejdziesz dalej powinieneś więc być świadomy, iż do materiału, z którym przyjdzie Ci się spotkać, należy podejść krytycznie. Książka została napisana w latach 60 ubiegłego wieku, w dobie PRLu. Szczególnie fragmenty historii powojennej w wielu miejscach przedstawiane są nieobiektywnie, a materiały dobierane nieproporcjonalnie. Nie zmienia to faktu, że przedwojenna część stanowi solidne i raczej wiarygodne opracowanie historii Gorzowa Wielkopolskiego, z którym szczególnie warto się zapoznać!

Spis treści:

I. DZIEJE MIASTA DO POŁOWY XIX WIEKU
1. Topografia.
2. Dzieje Gorzowa do r. 1257.
3. Lokacja miasta.
4. Gorzów do połowy XVII w.
5. Gorzów od wojny trzydziestoletniej do połowy XIX w.

II. GORZÓW OD POŁOWY XIX WIEKU DO ROKU 1944
1. Stosunki polityczne.
2. Rozwój gospodarczy miasta w latach 1850-1878.
3. Rozwój gospodarczy miasta w latach 1879-1913.
4. Rozwój gospodarczy miasta w latach 1914-1944.
5. Jeńcy wojenni i robotnicy przymusowi w Gorzowie.

III. ROZWÓJ GORZOWA OD ROKU 1945.
1. Wyzwolenie miasta.
2. Zniszczenia wojenne.
3. Organizacja władz polskich i zasiedlenie.
4. Przemysł.
5. Gospodarka komunalna.
6. Handel i usługi socjalne.

 
 

Copyright © 2007-2009. All rights reserved.